MENY

Lauget

11 bedrifter lokalisert i Vestoppland har et felles mål: Vi ønsker alle å medvirke til at virksomheten i Fjellhallen blir så allsidig som mulig. Videre ønsker vi å utnytte de mulighetene som ligger i dette fantastiske anlegget, både til å gjøre Gjøvik, Fjellhallen og bedriftene viden kjent. Derfor er vi med i Fjellhall-lauget og derfor deltar vi aktivt i flere av hallens arrangementer.