MENY

Anleggsfakta

Gjøvik Olympiske Fjellhall er verdens største publikumshall i fjell. Den er også enestående med hensyn til tekniske forhold.
Dimensjoner (BxLxH) 61 x 91 x 25
Tilskuerplasser: 5830
Nettoareal: 10. 010 Bruttoareal: 14.910
Totalkostnad:ca 135 mill.kroner.
Idrettsrom: 1.965 kvm.

SPRENGNINGEN

Utsprengning av hallen krevde flere angrepspunkter for å få ut massene rasjonelt. Den første tunnelen lå ca. 10 meter under taknivået i selve hallen. Man sprengte seg seksjonsvis gjennom hallen, med fortløpende sikring av taket. Det ble brukt 170 tonn med dynamitt.
Rystelsene ble overvåket med kontinuerlige målinger. Sprengningsarbeidenes innvirkning på overliggende fjellmasser ble overvåket med deformasjonsmålere i flere borehull, samt med presisjonsnivellement av terrengoverflaten

FORUNDERSØKELSENE

Bergarten i fjellhallen er en grunnfjellsgneis som kanskje er så gammel som 800 – 1100 millioner år. Denne bergartstypen er kjent for å være god for bygging av fjellanlegg. men før arbeidene med fjellhallen ble påbegynt, ble det likevel utført meget omfattende geologiske undersøkelser. Det ble også foretatt boringer med opptak av prøver av fjellet, laboratorieforsøk av bergartene, måling av spenningsforholdene i fjellet samt mange forskjellige geofysiske målinger. Det ble også utført datamodellering av fjellhallen, slik at man kunne forutsi hva som ville skje med bergmassen rundt hallen under sprengningen.

Under byggingen ble det foretatt fortløpende målinger av bevegelsene i fjellet over hallen, og fjellet «satte» seg ca.8-10 mm, noe som stemte meget bra med datamodelleringene man hadde gjort på forhånd.