MENY

Forskningen

FORSKNINGEN

Forskningsprogrammet "Publikumshall i berg" ble utført av Norges ledende forskningsinstitusjoner. Uten dette tverrfaglige forskningsprogram ville ikke prosjektet vært mulig å gjennomføre. Prosjektet ble delt i følgende hovedområder:

Ventilasjon, energi, brann og sikkerhet.
Miljø, sikkerhet og dokumentasjon
Bergteknikk og ingeniørgeologi
Lover og forskrifter.

Prosjektet omfattet også internasjonal markedsføring av norsk fjellteknologi generelt, og publisering av forskningsresultatene knyttet til planlegging, konstruksjon og drift av Fjellhallen.

SIKKERHETEN

Det er lagt meget stor vekt på sikkerheten i Fjellhallen. Landets fremste ekspertise har vært engasjert. Disse har i samarbeid med Statens bygningstekniske etat utarbeidet kravspesifikasjonene for å ivareta personsikkerheten inne i hallen. Samtlige krav ble innarbeidet i planene. Helt nytt ved dette konseptet er at det er etablert et sikkert område inne i fjellet, et område som omkranser selve arenaen. Det er hevdet at brann- og sikkerhetsaspektene er bedre ivaretatt ved Fjellhallen enn ved noe annet byggeprosjekt i Norge.

Anlegget er sikret mot virkninger fra konvensjonelle og kjernefysiske våpen samt giftgass, dette har skjedd i samsvar med Sivilforsvarets forskrifter, og vil i en krisesituasjon være et betydelig aktivum som tilfluktsrom for byens befolkning

MILJØGEVINSTENE

Gjøvik Kommune la stor vekt på det totale miljøbildet når ishall i fjell ble valgt. Konkrete miljømål ble knyttet til prosjektet. Dette var bl.a. lavest mulig energiforbruk i hallen, og en arkitektonisk gevinst ved at dette signalanlegget ikke dominerte den pittoreske småbybebyggelsen i sentrum. Steinmassene var en stor resurs som ble brukt til bl.a. strandpromenade og parkanlegg langs Mjøsa.